Ngành Nghề
Sản Xuất - Phân Phối Sơn Nước Công Nghệ Pháp Cao Cấp

Sơn Trang Trí Nội Thất ORNE Mat

Sơn Trang Trí Nội Thất ORNE Mat  là loại sơn hệ Acrylic có chất lượng cao dùng cho việc bảo vệ và trang trí công trình xây dựng, sản phẩm đã được nghiên cứu phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

Sơn Trang Trí Ngoại Thất ORNE SATIN

Sơn Trang Trí Ngoại Thất ORNE Satin   là loại sơn hệ Acrylic có chất lượng cao dùng cho việc bảo vệ và trang trí công trình xây dựng, sản phẩm đã được nghiên cứu phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

SƠN CHỐNG THẤM NGOÀI TRỜI ORNE XP

ORNÉ.XP là loại sơn nước chất lượng cao gốc Acrylic sử dụng để bảo vệ và trang trí công trình xây dựng. Sản phẩm đã được nghiên cứu  phù hợp với các điều kiện khí hậu Việt Nam.

SƠN CHỐNG THẤM NGOÀI TRỜI ORNE RS

ORNÉ.RS l à loại sơn nước chất lượng cao gốc Acrylic sử dụng để bảo vệ và trang trí công trình xây dựng. Sản phẩm đã được nghiên cứu  phù hợp với các điều kiện khí hậu Việt Nam.

SƠN CHỐNG THẤM NGOÀI TRỜI YOTIS

YOTIS.Ex là loại sơn nước chất lượng cao gốc Acrylic sử dụng để bảo vệ và trang trí công trình xây dựng. Sản phẩm đã được nghiên cứu  phù hợp với các điều kiện khí hậu Việt Nam.

Sơn Trang Trí Nội Thất ORNÉ Plus

Sơn Trang Trí Nội Thất ORNÉ Plus l à loại sơn hệ Acrylic có chất lượng cao dùng cho việc bảo vệ và trang trí công trình xây dựng, sản phẩm đã được nghiên cứu phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

Sơn Trang Trí Nội Thất YOTIS

Sơn Trang Trí Nội Thất YOTIS   là loại sơn hệ Acrylic có chất lượng cao dùng cho việc bảo vệ và trang trí công trình xây dựng, sản phẩm đã được nghiên cứu phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

Sơn Trang Trí Nội Thất ORNÉ Max

Sơn Trang Trí Nội Thất ORNÉ Max   là loại sơn hệ Acrylic có chất lượng cao dùng cho việc bảo vệ và trang trí công trình xây dựng, sản phẩm đã được nghiên cứu phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.