Ngành Nghề
Nông Trường Cao Su - Nhà Máy Chế Biến Cao Su

Cao Su SVR10

Công ty Lợi Tường chúng tôi   là một trong các đơn vị có diện tích lớn trong ngành cao su, nằm trong vùng chuyên canh cao su, vị trí trung tâm của vùng cao su Đông Nam Bộ, cách TP Hồ Chí…

Cao Su SVR5L

Công ty Lợi Tường chúng tôi   là một trong các đơn vị có diện tích lớn trong ngành cao su, nằm trong vùng chuyên canh cao su, vị trí trung tâm của vùng cao su Đông Nam Bộ, cách TP Hồ Chí…

Cao Su SVR3L

Công ty Lợi Tường chúng tôi là một trong các đơn vị có diện tích lớn trong ngành cao su, nằm trong vùng chuyên canh cao su, vị trí trung tâm của vùng cao su Đông Nam Bộ, cách TP Hồ Chí Minh 150km…