Ngành Nghề
Sản Xuất - Phân Phối Sơn Nước Công Nghệ Pháp Cao Cấp

Sơn Lót Kháng Kiềm Trung Cấp ORNE SEALER

Sơn Lót Kháng Kiềm Trung Cấp ORNE SEALER   là loại sơn hệ Acrylic có chất lượng cao dùng cho việc bảo vệ và trang trí công trình xây dựng, sản phẩm đã được nghiên cứu phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.…

Sơn Lót Kháng Kiềm YOTIS

Sơn Lót Kháng Kiềm YOTIS  là loại sơn hệ Acrylic có chất lượng cao dùng cho việc bảo vệ và trang trí công trình xây dựng, sản phẩm đã được nghiên cứu phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

Bột Trét Ngoại Thất Siêu Cấp ORNE SUPERIEUR

Bột Trét Ngoại Thất Siêu Cấp ORNE SUPERIEUR  là 1 loại sản phẩm trộn sẵn gốc cement, chuyên dùng làm lớp hoàn thiện cho bề mặt xây dựng trước khi sử dụng sơn phủ, nhằm tạo ra những bề mặt phẳng bóng và mịn màng. …

Bột Trét Cao Cấp YOTIS Ngoại Thất

Bột Trét Cao Cấp YOTIS Ngoại Thất  là 1 loại sản phẩm trộn sẵn gốc cement, chuyên dùng làm lớp hoàn thiện cho bề mặt xây dựng trước khi sử dụng sơn phủ, nhằm tạo ra những bề mặt phẳng bóng và mịn màng. YOTIS…

Bột Trét Ngoại Thất D'ackim

Bột Trét Ngoại Thất D'ackim  là 1 loại sản phẩm trộn sẵn gốc cement, chuyên dùng làm lớp hoàn thiện cho bề mặt xây dựng trước khi sử dụng sơn phủ, nhằm tạo ra những bề mặt phẳng bóng và mịn màng. Bột Trét Ngoại…

Bột Trét Nội Thất Siêu Cấp ORNE QUALITEÉ MASTIC

Bột Trét Nội Thất Siêu Cấp ORNE QUALITEÉ MASTIC   là 1 loại sản phẩm trộn sẵn gốc cement, chuyên dùng làm lớp hoàn thiện cho bề mặt xây dựng trước khi sử dụng sơn phủ, nhằm tạo ra những bề mặt phẳng bóng và…

Bột Trét Nội Thất Cao Cấp YOTIS Nội Thất

Bột Trét Nội Thất Cao Cấp YOTIS Nội Thất   là 1 loại sản phẩm trộn sẵn gốc cement, chuyên dùng làm lớp hoàn thiện cho bề mặt xây dựng trước khi sử dụng sơn phủ, nhằm tạo ra những bề mặt phẳng bóng và…

Bột Trét D'ackim

Bột trét nội thất D'ackim  là 1 loại sản phẩm trộn sẵn gốc cement, chuyên dùng làm lớp hoàn thiện cho bề mặt xây dựng trước khi sử dụng sơn phủ, nhằm tạo ra những bề mặt phẳng bóng và mịn màng. Mastic D'ackim được…

Sơn Lót Kháng Kiềm Siêu Cấp ORNE SEALER

Sơn Lót Kháng Kiềm Siêu Cấp ORNE SEALER   là loại sơn hệ Acrylic có chất lượng cao dùng cho việc bảo vệ và trang trí công trình xây dựng, sản phẩm đã được nghiên cứu phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.…